ProductGroup

APIDescription
GET api/{DataId}/productgroups

Vráti zoznam všetkých tovarových skupín

GET api/{DataId}/productgroups?ChangedAfterDate={ChangedAfterDate}

Vráti zoznam všetkých tovarových skupín zo zadaného dátového prostredia, ktoré boli vytvorené, alebo zmenené po zadanom dátume

GET api/{DataId}/productgroups/{ProductGroupId}

Vráti konkrétnu tovarovú skupinu

Product

APIDescription
GET api/{DataId}/productids

Vráti zoznam ProductId všetkých katalógových produktov s nastaveným príznakom webového obchodu zo zadaného dátového prostredia

GET api/{DataId}/productids?ChangedAfterDate={ChangedAfterDate}&Change={Change}

Vráti zoznam ProductId všetkých katalógových produktov s nastaveným príznakom webového obchodu zo zadaného dátového prostredia, ktoré boli vytvorené, alebo ich vlastnosti boli zmenené po zadanom dátume. Zmeny stavov na sklade sa neuvažujú.

GET api/{DataId}/products

Vráti zoznam všetkých katalógových produktov s nastaveným príznakom webového obchodu zo zadaného dátového prostredia.

GET api/{DataId}/v1/products

Vráti zoznam všetkých katalógových produktov s nastaveným príznakom webového obchodu zo zadaného dátového prostredia. Staršia, pomalšia verzia funkcie - určená len pre spätnú kontrolu.

GET api/{DataId}/products/{ProductId}

Vráti konkrétny produkt z katalógu podľa Oid produktu

GET api/{DataId}/products?ChangedAfterDate={ChangedAfterDate}&Change={Change}

Vráti zoznam všetkých katalógových produktov s nastaveným príznakom webového obchodu zo zadaného dátového prostredia, ktoré boli vytvorené, alebo zmenené po zadanom dátume

PUT api/{DataId}/productsbyids

Vráti zoznam všetkých katalógových produktov s nastaveným príznakom webového obchodu zo zadaného dátového prostredia podľa zoznamu Id produktov. Metóda PUT je použitá kvôli odovzdaniu zoznamu Id cez body.

GET api/{DataId}/productstocks

Vráti zoznam stavov na sklade pre všetky katalógové produkty s nastaveným príznakom webového obchodu zo zadaného dátového prostredia. Ostatné vlastnosti produktov sú nevyplnené.

PUT api/{DataId}/productstocksbyids

Vráti zoznam stavov na sklade pre všetky katalógové produkty s nastaveným príznakom webového obchodu zo zadaného dátového prostredia podľa zoznamu Id produktov. Ostatné vlastnosti produktov sú nevyplnené. Metóda PUT je použitá kvôli odovzdaniu zoznamu Id cez body.

GET api/{DataId}/products/{ProductId}/images/{ImageId}

Vráti konkrétny obrázok / súbor produktu ako pole bytov

Invoice

APIDescription
GET api/{DataId}/customers/{RegistrationNumber}/invoicesinfo?FromDate={FromDate}

Vráti zoznam faktúr so základnými informáciami (bez položiek) daného zákazníka od zadaného dátumu

GET api/{DataId}/customers/{RegistrationNumber}/invoices?FromDate={FromDate}

Vráti zoznam faktúr s položkami daného zákazníka od zadaného dátumu

GET api/{DataId}/customers/unpaidinvoices

Vráti zoznam neuhradených faktúr

GET api/{DataId}/invoices/{InvoiceNumber}/pdf

Vráti PDF súbor vytlačenej faktúry (v špeciálnych nastaveniach OASIS v EcoSune musí byť zadaný parameter "Cesta pre generovanie PDF súborov")

Category

APIDescription
GET api/{DataId}/categories

Vráti zoznam všetkých kategórií (stromový zoznam)

GET api/{DataId}/categories/{CategoryId}

Vráti konkrétnu kategóriu zo stromového zoznamu kategórií

GET api/{DataId}/categories/{CategoryId}/picture/{ImageId}

Vráti konkrétny obrázok kategórie ako pole bytov

Customer

APIDescription
GET api/{DataId}/customerids

Vráti zoznam CustomerId všetkých zákazníkov s nastaveným príznakom webového obchodu zo zadaného dátového prostredia

GET api/{DataId}/customers

Vráti zoznam všetkých zákazníkov s nastaveným príznakom webového obchodu zo zadaného dátového prostredia

GET api/{DataId}/customers?ChangedAfterDate={ChangedAfterDate}

Vráti zoznam všetkých zákazníkov s nastaveným príznakom webového obchodu zo zadaného dátového prostredia, ktorí boli vytvorení, alebo zmenení po zadanom dátume

GET api/{DataId}/customers/{CustomerId}

Vráti konkrétneho zákazníka podľa Oid organizácie

GET api/{DataId}/customers?RegistrationNumber={RegistrationNumber}

Vráti konkrétneho zákazníka podľa IČO

GET api/{DataId}/customerdiscounts?CustomerId={CustomerId}

Vráti odberateľskú zľavu a zľavy na tovarové skupiny pre daného zákazníka

PUT api/{DataId}/customer

Vytvorí, alebo aktualizuje zákazníka

Order

APIDescription
POST api/{DataId}/order

Založí novú objednávku

GET api/{DataId}/orders

Vráti stavy všetkých objednávok

GET api/{DataId}/orders?ChangedAfterDate={ChangedAfterDate}

Vráti stavy všetkých objednávok, ktoré boli vytvorené, alebo zmenené po zadanom dátume

GET api/{DataId}/orders/{OrderId}

Vráti stav konkrétnej objednávky

GET api/{DataId}/orders/bynumber/{OrderNumber}

Vráti stav konkrétnej objednávky podľa čísla objednávky

GET api/{DataId}/customers/{RegistrationNumber}/orders?FromDate={FromDate}

Vráti zoznam objednávok s položkami daného zákazníka od zadaného dátumu

DataConfiguration

APIDescription
GET api/{DataId}/test

Test dátového prostredia.

PUT api/{DataId}/reset

Reset - uvoľnenie dátového prostredia z pamäte, pri ďalšom dotaze sa nanovo načítajú všetky parametre dátového prostredia.